La Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat Politècnica de València centra la seua activitat en l’àmbit de les tecnologies digitals, i especialment en l’impacte que la digitalització i  l’aplicació de tècniques de tractament de dades, Machine Learning i automatització poden tenir en la transformació del nostre model econòmic, així com el potencial de la nostra Comunitat per a adoptar-les. Així doncs, digitalització, Intel·ligència Artificial (IA) i robòtica són els eixos de la seua activitat.

La Càtedra desenvolupa les seues activitats en l’àmbit de l’estudi de l’grau d’adopció de les tecnologies digitals en el nostre entorn productiu, de la potencialitat d’impactar en el mateix, i de la capacitat de la Comunitat Valenciana d’adoptar-les de forma avantatjosa. Es tracta d’obtenir una radiografia de l’estat actual d’adopció de la digitalització, així com de la indústria que ajuda a posar-les en ús. És de particular interès el potencial que els nostres sectors productius tenen d’aprofitar la informació oculta en dades que actualment tenen o poden arribar a adquirir.

En relació amb les línies estratègiques establertes en el Pla d’Acció per a la Transformació de l’Model Econòmic, la Càtedra juga un paper transversal, volent ser útil a l’hora d’impulsar la transformació modernitzadora de l’estructura productiva valenciana, així com afavorir l’equilibri territorial i mediambiental. Adicionalment, ateses les circumstàncies actuals, aquesta càtedra prestarà especial atenció a contribuir a proposar mesures que ajudin a comprendre, seguir i superar els efectes econòmics negatius de la Covid-19.

En aquesta línia, la Càtedra es planteja les qüestions següents:

  • Quin és el grau actual de penetració de les tecnologies digitals en la Indústria i els Serveis a la nostra comunitat.
  • Quin és l’àmbit d’ús de les tecnologies digitals en aquelles entitats que han decidit adoptar-les en alguna mesura.
  • Quina és la capacitat del nostre sector tecnològic per abordar el repte de digitalitzar els nostres sectors productius de forma decisiva.
  • Com poden contribuir nostre sector tecnològic a pal·liar les conseqüències de la crisi de la Covid-19.

L’equip de la Càtedra està dirigit per José M. Bernabéu Aubán, catedràtic de Sistemes Informàtics i Computació, i es completa amb investigadors de l’Institut Universitari Mixt Tecnologic d’Informàtica. 

Els objectius que es planteja la Càtedra seran tant més realitzables com més gran siga la implicació d’altres persones, institucions i organitzacions relacionades amb la temàtica de la càtedra mateixa. Així, es convida al públic a participar en el seu esforç, expressant el seu interès en recollir les vostres opinions i contribucions.

Web de la Càtedra