La Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat d’Alacant centra les seues tasques de treball i recerca en les infraestructures, la connectivitat i el desenvolupament urbà i territorial, com a elements fonamentals del creixement econòmic de la Comunitat Valenciana. 

El punt de partida és la constatació que l’economia de la Comunitat depèn fonamentalment de recursos i mercats fortament oberts a l’exterior (tant en béns com en serveis en forma d’exportacions), amb una localització clau dins de les línies de desenvolupament territorial de la Unió Europea i amb recursos naturals i infraestructures singulars de gran valor (tant l’existència d’una xarxa de ports amb un d’ells sent principal a la Mediterrània, però també amb recursos costaners amb gran capacitat de generació de renda). 

La Comunitat posseeix un teixit productiu, industrial i de serveis, desplegat per tota la geografia amb importants clúster industrials fortament competitius i que requereixen suport. També localitza els principals models turístics europeus, amb figures úniques de generació de serveis turístics (com Benidorm) i una forta atracció de població de residència temporal des d’altres països. 

Totes aquestes activitats generen importants efectes de redistribució de la riquesa a favor de la Comunitat Valenciana que han de ser cuidats i complementats amb un entorn de desenvolupament que garantisca el creixement i sostenibilitat de les activitats productives. En aquest sentit, l’equip de la Càtedra de la UA, expert en diferents línies de treball, considera que:

  1. La connectivitat és un element determinant de la competitivitat. Per això es proposa l’anàlisi de la connectivitat tant a nivell intra-Comunitat com amb la resta del territori nacional i amb l’exterior. Des d’aquesta perspectiva, s’avaluarà i aportarà evidència sobre el gran debat que s’està obrint en l’actualitat a resultes de la pandèmia provocada per la Covid-19, i els seus efectes sobre les cadenes d’aprovisionament globals versus regionals, i els impactes de la seua durada.
  2. Els sistemes eficients de transport i comunicacions faciliten els guanys de competitivitat de les activitats productives, al mateix temps que sustenten el desenvolupament estable de les àrees urbanes i dels mercats d’habitatges en elles. Un mercat residencial equilibrat és garantia d’una suficient accessibilitat i benestar per a la població, i permet el desenvolupament de la indústria residencial, associada a l’ús turístic, però també a l’residencial temporal i permanent, el que genera forts efectes redistribuïdors a la població des d’altres economies . Els grans efectes que la Covid-19 està tenint sobre la mobilitat de la població i el manteniment de l’activitat en les àrees urbanes està pendent d’analitzar. Des d’aquesta perspectiva, la càtedra elaborarà la situació inicial dels efectes econòmics i socials que potencialment pot tenir la crisi generada per la pandèmia.
  3. Finalment, en relació amb els dos grans apartats anteriors, es construiran indicadors que permetisquen fer un seguiment dels efectes analitzats en les dues grans àrees, i en especial en els Indicadors Estratègics per a la presa de decisions de política, que es s’actualitzaran periòdicament, publicant la seua evolució en els mitjans amb capacitat de difusió del coneixement a nivells socials i acadèmics.

En totes les anàlisis s’inclourà un estudi dels efectes des de la perspectiva de gènere en el cas en què siga possible.

L’equip de la Càtedra està dirigit per Paloma Taltavull de La Paz, catedràtica d’Economia Aplicada de la UA i membre de l’Institut Interuniversitari d’Economia Internacional (IEI). La seva especialització es troba en l’economia urbana i regional, desenvolupant la seua investigació principal en les àrees d’economia de l’habitatge, economia Immobiliària, anàlisi de conjuntura econòmica i sostenibilitat energètica. Ha desenvolupat la seua recerca en l’àmbit nacional i internacional, ha estat professor visitant a les universitats de UC-Berkeley, Massachusetts Institute of Technology- MIT, Florida International University-FIU (US) i Geòrgia State University (totes en Estats Units) i és actualment directora de l’REM (Real Estate Advidsory Group) dins de la UNECE- Nacions Unides i membre actiu de l’European Real Estate Society, associació acadèmica d’investigadors de el sector immobiliari a Espanya.

Per al desenvolupament de les tasques i investigacions programades a la Càtedra compta amb experts en les àrees proposades seleccionats pel seu perfil i pertanyents a l’Institut d’Economia Internacional:

Web de la Càtedra

Paloma Taltavull
Paloma Taltavull
Directora
Francisco Juárez Tàrrega
Francisco Juárez Tàrrega
Habitatge, desigualtat i pobresa, UA
Ana Ramón Rodriguez
Ana Ramón Rodriguez
Turisme, UA
Raúl Perez Sánchez
Raúl Perez Sánchez
Habitatge, construcció i territori, UA
José Manuel Casado Díaz
José Manuel Casado Díaz
Mercats laborals locals, territori, UA
Eloisa Norman Mora
Eloisa Norman Mora
Gènere i demografia, UA
Maria Feo Valero
Maria Feo Valero
Territori, mobilitat i logística, UV
Bàrbara Vázquez Palla
Bàrbara Vázquez Palla
Economia circular i logística, UV
Vicente Pallardó López
Vicente Pallardó López
Índexs, logística i sector exterior, UV
Leandro García Menéndez
Leandro García Menéndez
Transport, logística i desenvolupament econòmic, UV
Celestino Suárez Burguet
Celestino Suárez Burguet
Transport, logística i comerç internacional, UJI
Javier Ordoñez Monfort
Javier Ordoñez Monfort
Connectivitat, integració i desigualtat, UJI
Joan Carles Costes Olivares
Joan Carles Costes Olivares
Finançament i habitatge, UJI