L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) ha rebut oficialment la notificació per part de la Generalitat Valenciana de la seva inscripció en el Registre d’Entitats Socialment Responsables de la GVA amb el número 2024/11.

“Per al nostre centre, aquest és un reconeixement molt important. Fa un any, vam decidir, en un exercici de transparència i amb la voluntat de demostrar el nostre compromís amb la sostenibilitat, obtenir un reconeixement oficial del mateix, per al qual hem hagut d’aportar una important quantitat de dades que han estat auditades i validades per entitats externes i posteriorment presentades davant la GVA”, ha manifestat Yolanda Reig, directora general del centre tecnològic castellonenc de referència internacional.

D’aquesta manera, i gràcies a aquest treball que ha involucrat tota l’organització durant 365 dies, es va publicar per primera vegada el 2023 la primera Memòria integrada d’Activitats i Informe de Sostenibilitat seguint els criteris del GRI (Global Initiative Reporting per les seves sigles en anglès), reflectint les activitats de recerca, transferència de tecnologia, formació, publicacions, dades mediambientals i de les característiques de la plantilla, que es sustenten sobre els eixos de la Sostenibilitat, la Societat i el Bon Govern, alhora que totes les activitats s’integren en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.

L’ITC i la seva vinculació i impacte amb els ODS: potenciant el canvi sostenible

Els ODS en els quals les accions de l’ITC són més significatives són: l’ODS 6: Aigua neta i sanejament, on l’ITC gestiona de manera sostenible els recursos hídrics en els serveis i projectes com, per exemple, CASWATERLAB, iWAYS o LIFE REWAINCER, aquest últim coordinat per FACSA i finançat pel Programa LIFE de la UE.

En l’ODS 7: Energia Assequible i no Contaminant, l’ITC està portant a terme múltiples iniciatives per reduir el consum d’energia en la indústria ceràmica destacant la Planta Hipocarbònica com una de les grans apostes en solucions per arribar a la descarbonització del sector. A més dels diferents projectes que hi estan desenvolupant-se, també s’han publicat i són descarregables a través de la pàgina web de l’ITC una Guia d’Estalvi Energètic per a la Indústria Ceràmica i una Guia de Tecnologies Hipocarbòniques.

En aquest ordre de coses, la missió de l’ITC està molt vinculada a l’ODS 9: Indústria, Innovació i Infraestructura, ja que el seu desenvolupament en la recerca es fonamenta en la modernització i digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies disruptives, el desenvolupament de nous processos i l’obtenció de productes innovadors a partir de la implantació a l’empresa d’aquest tipus de solucions integrades.

També en l’ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles, l’ITC destaca en accions i projectes orientats a la circularitat de l’economia, a la resiliència urbana davant el canvi climàtic o la millora de la vida a les ciutats, reduint l’efecte “illa de calor” gràcies a l’aplicació de la ceràmica.

Pel que fa a les iniciatives vinculades a l’ODS 12: Producció i Consum Responsables, existeix un ferm compromís per part del centre tecnològic amb el desenvolupament i l’optimització de processos de producció i productes sostenibles i responsables amb l’entorn.

Pel que fa a l’ODS 13: Acció pel Clima, l’ITC és molt conscient de la necessitat de mitigar els efectes adversos del canvi climàtic, treballant en projectes estratègics, demostratius i competitis com són, per exemple, els projectes LIFE HYPOBRICK, LIFE EGGSHELLENCE o LIFE CERSUDS, tots ells finançats pel programa LIFE europeu, per citar-ne alguns.

En el cas de l’ODS 17: Aliances per aconseguir els Objectius, l’ITC és membre d’una important sèrie de xarxes i aliances a més d’estar integrat en nombroses plataformes nacionals i internacionals per a consolidar la cooperació, concretament, en 15 aliances nacionals i 11 internacionals.

Pel que fa a altres àrees de l’organització, l’ITC està treballant en la implantació i projecció dels ODS 3: Salut i Benestar; ODS 4: Educació de Qualitat; ODS 5: Igualtat de Gènere; ODS 8: Treball Decent i Creixement Econòmic; ODS 10: Reducció de les Desigualtats i ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.

Cal destacar el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (IVACE+i) de la Generalitat Valenciana, dins de la Línia Nominativa, la financiació d’activitats de difusió i transferència del coneixement i la tecnologia, vinculades amb els objectius de desenvolupament sostenible dins del projecte #ITCReto2030.